Kvalitet och miljö Tibnor

1983

Konfliktmineralpolicy iRobot

Inom kort väntas ny europeisk lagstiftning gällande dessa fem konfliktmineraler, och lagstiftning har funnits i USA sedan några år. Tillverkare av  M. Den nyligen antagna amerikanska lagen om ”konfliktmineraler” är ett försök juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (2 ). Kommissionen uppmanas att överväga liknande lagstiftning som för konfliktmineraler och timmer, t.ex. för beklädnadsindustrin.

Konfliktmineraler lagstiftning

  1. At block of line
  2. Handbagage flyg mått

"Dodd-Frank" (Federal Statute) sjösattes av President Obama 21 juli 2010. Mestadels innehåller den reglering för finansmarknaden, men sektion 1502 reglerar förutsättningar för och definition av konfliktmineraler. Aktuella metaller: Tenn, kassiterit Tantal, kolumbit-tantalit (Coltan) Volfram Guld Ytterligare metaller som finansierar konflikten i Kongo (DCR) kan tillföras listan av Ordentlig reglering av hanteringen av konfliktmineraler gick omintet vid utskottsomröstning i Europaparlamentet, trots de europeiska socialdemokraterna ansträngningar. ?En besvikelse? konstaterade Marita Ulvskog (S), men hon har ännu inte gett upp hoppet. Under förmiddagen röstade ledamöterna i utskottet för internationell handel (INTA) om ett förslag till EU-lag, som syftar till att Transtronic AB:s standarder för ärliga affärer och etik definierar våra principer och åtaganden så att lagstiftning, etiskt beteende, mänskliga rättigheter, antikorruption och miljöskydd följs.

EU uppmanas bojkotta ”konfliktmineraler” från östra Kongo

Tillverkare av elektronik tvingas därmed att ta reda på och redovisa om produkterna innehåller konfliktmineraler (tenn, tantal, volfram och guld) och ifall dessa kommer från vissa gruvor i huvudsakligen Kongo. Dessa utgörs dock inte av konfliktmineraler, vilket vi vill förtydliga för våra kunder genom vårt uttalande om konfliktmineraler. Varför gör LKAB detta nu?

Utbildning i REACH, RoHS och konfliktmineraler, 1 dag

Konfliktmineraler lagstiftning

Det kan handla om tenn, guld, volfram, tantal och coltan, som alla är viktiga beståndsdelar i elektroniska produkter. Förutom att mineralerna finansierar långvariga konflikter, används ofta barn som arbetskraft och kvinnor utsätts för brutala våldtäkter, som ett medel att sätta skräck i befolkningen. PMU ger UD remissvar gällande lagstiftning om konfliktmineral.

Handeln med konfliktmineraler är mycket väldokumenterad när det gäller Demokratiska republiken Kongo och behandlas i FN:s säkerhetsråds resolution 1952 (2010). Det finns dock en mängd andra fall i Afrika, Asien och Latinamerika. Frågan har också tagits upp utanför OECD. EU-lagstiftning om konfliktmineraler skulle bidra till att angripa den krigsekonomi som i dag ger bränsle till konflikten. Då kan man kartlägga råvarornas väg, ålägga importörer och producenter att spåra och redovisa var mineralerna kommer ifrån och driva på utvecklingen av ett globalt certifieringssystem.
Skatteverket skattebesked

Konfliktmineraler lagstiftning

företag har sin tillverkning finns ingen lag som förbjuder användandet av konfliktmineraler.

Fokus på detta har ökat genom nya lagkrav och lagstiftningen kräver att ni har kontroll på vad era produkter innehåller samt att ni ska kunna informera era kunder om det finns farliga ämnen i dessa. När samma parlament nu har chansen att genom lagstiftning förhindra att konfliktmineraler tillåts finansiera krig är den europeiska högern betydligt ljummare. en bindande lagstiftning som omfattar både rena mineraler och mineral som ingår i produkter och halvfabrikat. en lagstiftning i linje med OECD Due diligence guidelines genom att: omfatta de företag och leverantörer som importerar konfliktmineral, eller produkter som innehåller konfliktmineraler till EU; använda etablerade standards Inom kort väntas ny europeisk lagstiftning gällande konfliktmineraler, en lagstiftning som har funnits i USA sedan 2012.
Socialbidrag utbetalningsdatum

göteborg spårvagn app
göteborg spårvagn app
ledighet for begravning
rapportperiod avanza
von heijne släktförening

Konfliktmineralpolicy « Rexel

När samma parlament nu har chansen att genom lagstiftning förhindra att konfliktmineraler tillåts finansiera krig är den europeiska högern betydligt ljummare. Konfliktmineraler: rådet antar nya regler för att begränsa väpnade gruppers finansiering Den 3 april 2017 antog rådet en förordning för att stoppa väpnade gruppers finansiering genom handel med konfliktmineraler . Inom kort väntas ny europeisk lagstiftning gällande konfliktmineraler, en lagstiftning som har funnits i USA sedan 2012. Tillverkare av elektronik tvingas därmed att ta reda på och redovisa om produkterna innehåller konfliktmineraler (tenn, tantal, volfram och guld) och ifall dessa kommer från vissa gruvor i huvudsakligen Kongo. säkerställa att smältverken inte handlar med konfliktmineraler kan företagen följaktligen undvika att konfliktmineralerna hamnar i deras produkter.