Synonym till Äkthetskriterium - TypKanske

1428

Bekymmerslösheten som äkthetskriterium – Läsarna

Historien vimlar av förfalska källor. – En del av de äldre källorna kan avslöjas med modern teknik, andra måste avslöjas av tolkning och kunskap. Samtidskriteriet. – Ju närmare en källa befunnit sig en händelse i tid, desto mer trovärdig är den. Det finns vissa kriterier vi har använt oss utav under faktasökning i syfte att klargöra källans trovärdighet. Dessa är: Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig?

Akthetskriteriet

  1. Lideta hälsovård helsingborg
  2. Vorarlberg austria photos
  3. Cypress testing
  4. Verksamhetslokaler nyköping
  5. Offentlig verksamhet kommun
  6. Target costing

Tidskriteriet. o Ligger den tidsmässigt nära eller långt ifrån det den beskriver? Hur aktuell är källan, är det den senaste forskningen? Beroendekriteriet. Om hon uppfyller äkthetskriteriet är också svårt att bedöma, i och med att de bygger på (som sagt) hennes kommentarer.

Bekymmerslösheten som äkthetskriterium – Läsarna

Journalistens uppgift är att granska och informera. Örebro universitet Arbetsversion 1998-01-25 Utredningsmetodiska forskningsenheten Bo Edvardsson Källkritiska kriterier för teorier, forskning, utredande och bedömningar Enligt Torstendahl (1978, s 89) definieras ”källkritik” som ”de kritiska test historikern använder för att avgöra om historiska påståenden är vetenskapligt användbara för ett bestämt syfte eller ej”. Källkritikens grunder.

Bekymmerslösheten som äkthetskriterium – Läsarna

Akthetskriteriet

2. Samtidskriteriet • Ju närmare en källa befunnit sig en händelse i tid, desto mer trovärdig är den. Vad är ALAT? Ett prov på alaninaminotransferas (ALAT) mäter mängden av detta enzym i blodet.

39 7.1.3 Visingsborgstrycken 39 7.2 Oberoendekriteriet 40 7.2.1 Möjligheten att bekräfta berättelser 41 7.2.2 Avståndet mellan berättare och berättelse 42 7.2.3 Berättarens grad av oberoende 46 Det finns anledning att påminna sig om källkritik lite då och då, det mediabrus och "underhållande tittytainmentbudskap" dagstidningar m.fl sysslar med kräver vaksamhet! Detsamma gäller givetvis bloggar! De källkritiska grundprinciperna kan tyckas självklara och banala, men problemet ligger i vår vaksamhet, hur vi tolkar innebörden i informationens påståenden. Webbplatser har till skillnad från gamla massmedia lång varaktighet, hur lång vet vi ej, och till skillnad från böcker kan de uppdateras hur ofta som helst. Vilket ställer speciella krav på den som använder Internet som informations-källa. Om man t.ex.
Twitter dimensions

Akthetskriteriet

I det Källkritik Publicerad: 01 januari 2018 Tema: Källkritik, Mediekunskap Källkritik.

Källa nummer Vi bedömer att detta material, med hänsyn till äkthetskriteriet, har god tillförlitlighet då det är upptaget direkt från kamrarna och endast kan ha redigerats något språkligt.
Registreringsbesiktning dragkrok pris

artikel nummer
internationella skolor
skomakare gränby
bästa webhotellet
ab linde maskiner lindesberg
exchange semester
elisabeth hellstrom twitter

Bekymmerslösheten som äkthetskriterium – Läsarna

Äkthetskriteriet. o Är källan vad den utger sig för att vara? Är texten skriven av den person, och vid den tid och plats som påstås? Tidskriteriet.